“Design is so simple, that’s why it’s so complicated.”

Paul Rand

Hakkimizda

Arcora gerçekleştirdiği başarılı proje uygulamalarının yanı sıra sahip olduğu yenilikçi ve girişimci ruhun getirdiği kültürle bugüne kadar edindiği tecrübe ve bilgi birikimini bu alanda yetişen yeni nesile de aktarmak için üniversite-sanayi işbirliğinde, Türkiye’de bir ilk olacak inovatif bir eğitim modelini Başkent Üniversitesi İç Mimarlık Bölümüyle birlikte hayata geçirmektedir. Bu proje kapsamında öğrenciler, alacakları 3 kredilik bir dersi ArcorA bünyesindeki Arcora Garage Academy (A.G.A) atölye ve uygulama stüdyolarında yapacaklardır.
A.G.A’nın amacı:
•    Okulda verilen teorik eğitimle birlikte, öğrencilerin atölye ortamında malzemeleri görerek ve tanıyarak kısaca malzemeye ‘dokunarak’ uygulama,
•    Meslek gereği bulunulması gereken atölye ortamını, üniversite eğitimi sürecinde öğrencilere yaşatma,
•    Mezun olduktan sonra yaşanılan iş hayatına ilişkin kaygıları azaltma,
•    Uygulanacak eğitim modeli ile öğrencinin müşteriyi iyi analiz etmesini sağlayarak buna uygun tasarımlar yapma, imalat ve montaj sürecine hâkim olma becerilerinin geliştirilmesidir.
A.G.A bu amacını ulusal ve uluslararası platformlarda kendisini akredite ederek gerçekleştirecektir. Bunun için TÜBİTAK, Kalkınma Ajansı gibi ulusal kaynakların yanı sıra Avrupa Birliği Erasmus+, Uluslararası Kalkınma Ajansları gibi uluslararası kaynaklarla projeler geliştirerek yoluna hızlı adımlarla devam edecektir.