think.DESIGN.create

A.G.A

"BİLGİYE SAHİP OLARAK DOĞMUŞ BİRİSİ DEĞİLİM. ÖĞRETMEYİ SEVİYORUM Ve ÖĞRENMEYE ÇALIŞIYORUM."

- KONFÜÇYÜS -

             İç mimarlık eğitimi, Türkiye’de üniversitelerde lisans düzeyinde verilmektedir. Bu eğitim tasarım süreçlerine ilişkin bilgi ve becerinin kazanılmasını hedefleyen teorik dersler ve uygulamalı dersler aracılığıyla sağlanmaktadır. Ancak iç mimarlığın uygulamalı bir alan olduğu düşünüldüğünde, öğrencilerin mesleki uygulama bilgi ve becerisini desteklemeyi hedefleyen stajlar dışında bu uygulamalı alanı deneyimleyebilecekleri ortamlar kısıtlıdır. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak ArcorA Garage Academy Başkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile Arcora Mimarlık, İnş. Turz. Mob. San. Tic. Ltd. Şti. işbirliğinde kurulmuştur. Üniversite- Sanayi işbirliği ile yeni bir eğitim modeli oluşturmayı amaçlayan ortaklık, üniversitede teorik ve tasarım eğitimi alan öğrencilerin, uygulama alanında, sanayi destekli eğitim ortamlarında, teorik ve uygulamalı bilgiye erişmelerini, üretim süreçlerine gözlemci ve uygulamacı olarak katılımlarının sağlanması hedeflemektedir.


             Bu doğrultuda geliştirilen ahşap imalatına yönelik uygulama odaklı öğrenme programı derslik ve atölye ortamında uygulanacaktır. İç mimarlık uygulamalarında ahşap imalatlar önemli bir yer almaktadır. Ahşap imalatlar, üretim detayları, malzeme bilgisi ve üretim süreçlerinin en etkin biçimde gözlemlenebileceği, sürdürülebilir bir yapı unsurudur. Bundan hareketle ahşap malzeme ve ahşap uygulamaları ve üretim süreçleri teorik dersler aracılıyla öğrencilere aktarıldıktan sonra, üretim planlaması, uygulama süreçlerine etkin katılım ve gözlem ile desteklenecektir. Eğitim modelimiz, ahşap imalatına ilişkin teorik ve pratik bilginin, tasarım süreci sonunda, uygulama aşamasında da “yerinde ve yaparak öğrenme” yaklaşımından yola çıkarak, üniversite-sanayi işbirliği aracılıyla anlamlı, kalıcı öğrenmeyi sağlayacak biçimde aktarılmasını hedeflemektedir.

“DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEK İÇİN KULLANABİLECEĞİNİZ EN GÜÇLÜ SİLAH EĞİTİMDİR.”

Nelson Mandela